Ứng dụng sự kiện

Ứng dụng sự kiện giúp bạn tạo ra ứng dụng di động của riêng mình để lưu trữ và chia sẻ các sự kiện trên toàn thế giới. Người dùng có thể gửi sự kiện mới cho bạn và bạn có thể chấp nhận nó một cách dễ dàng.

0