Giáo dục

Chúng tôi cung cấp một trong những giao diện WordPress tốt nhất cho lĩnh vực Giáo dục, bao gồm tất cả điểm mạnh của eLearning WP với trải nghiệm người dùng tốt hơn. Giao diện này phát triển dựa trên hệ thống quản lý học tập (LMS) hàng đầu trong danh mục những tính năng mở rộng của WordPress cho văn phòng. Giao diện Education WP mang đến cho bạn những trải nghiệm LMS tốt nhất, với trải nghiệm người dùng thân thiện và hoàn toàn đầy đủ những tính năng học tập trực tuyến.

0