Quảng cáo Cue Cards

Quảng cáo Cue Cards là quảng cáo bố cục linh hoạt bao gồm vị trí cho logo, hình nền và 3 khung hình của văn bản trong mẫu quảng cáo đó. Người xem vuốt theo chiều dọc để xem khung nội dung tiếp theo. Sáng tạo dựa trên định dạng này giúp nhãn hàng nâng cao nhận thức thông điệp phù hợp với từng tệp khách hàng.

Thiết bị hiển thị

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Đặc trưng cơ bản

  • Sáng tạo dựa trên dữ liệu quảng cáo

Chất liệu quảng cáo

  • Logo, hình nền, màu nhấn, văn bản
0