Mỹ phẩm

Giao diện cửa hàng mỹ phẩm mang đến những trang và bố cục dựng sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh, giúp cho việc xây dựng trang web của bạn trở nên dễ dàng hơn. 

Có nhiều mẫu thiết kế với phần đánh giá phản hồi, thời điểm, mức giá cho cả nam và nữ, trình chiếu toàn màn hình, tùy chỉnh nội dung cho các trang bên trong với bố cục khác nhau ngay lập tức.

0