Quản lý nội dung và danh mục

Ảnh sản phẩm to rõ và chất lượng cao hơn sẽ giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi lên đến 36% và giảm tỷ lệ rớt đơn xuống 27%. Đội ngũ sáng tạo của Prime sẽ mang đến những nội dung chất lượng nhất, đáp ứng yêu cầu của các sàn thương mại lẫn nguyên tắc thương hiệu của bạn (brand guidelines) như định vị sản phẩm, hình ảnh sản phẩm và tiêu chí chất lượng hình ảnh.

Chúng tôi cũng giúp thương hiệu của bạn biên soạn nội dung mô tả sản phẩm và nội dung website được tối ưu cho việc tìm kiếm sản phẩm trên các công cụ tìm kiếm, nhờ đó, sản phẩm của bạn sẽ được ưu tiên hiển thị đến người mua hàng khi họ tìm trên các sàn thương mại phổ biến.

0