Quảng cáo dạng bộ sưu tập

Tính năng của bộ sưu tập hình ảnh mở ra đầy thu hút tạo thêm trải nghiệm xem toàn màn hình cho người xem quảng cáo. 

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN:

  • Kích thước hình ảnh: 1.080 x 1.080 pixel
  • Tỷ lệ hình ảnh: 1
  • Văn bản không chiếm hơn 20% tổng thể hình ảnh
0