Quảng cáo Carousel

Hãy kể câu chuyện độc đáo của bạn thông qua chuỗi hình ảnh hoặc video trên mẫu quảng cáo Carousel này nhé.

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN:

  • Kích thước hình ảnh: 1.080 x 1.080 pixel
  • Tỷ lệ hình ảnh: 1
  • Văn bản không chiếm hơn 20% tổng thể hình ảnh
0