Ứng dụng quản lý chiến dịch

Chúng tôi cung cấp cho bạn một ứng dụng được xây dựng cho từng chiến dịch tiếp thị phục vụ kinh doanh của bạn, được gọi là Ứng dụng quản lý chiến dịch. Ứng dụng này thể hiện bao quát toàn bộ chiến dịch bao gồm tên chiến dịch, ngày bắt đầu – ngày kết thúc, khuyến mãi, thông điệp chính, gắn thẻ phân loại, hình ảnh, cuộc thi, trò chơi trúng thưởng,…

Ứng dụng quản lý chiến dịch hướng khách hàng đến một nền tảng khác hấp dẫn hơn thay vì quảng cáo chiến dịch trên các kênh truyền thông như bình thường. Vì vậy, sau đó, họ chú ý hơn đến chiến dịch của bạn và thực hiện các hành động tương tác như mong đợi.

0