Quảng cáo Bumper

Quảng cáo Bumper trên Youtube là quảng cáo trong 6 giây, được hiển thị đầu tiên trên thiết bị di động, là quảng cáo không thể bỏ qua được mua trên CPM (Cost Per Mille – một trong những nền tảng của các chương trình quảng cáo thông qua Google Ads). Quảng cáo này được xây dựng nhằm mục đích quảng bá độ nhận diện thương hiệu và tiếp cận khách hàng. 

Thiết bị hiển thị 

  • Máy tính bảng
  • Di động
  • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

  • Mẫu quảng cáo

Yêu cầu

  • URL video YouTube cho video dài hơn 6 giây hoặc ngắn hơn
  • URL hiển thị
  • URL hoàn chỉnh
  • Banner

Đề xuất

  • Tự động tạo hình ảnh banner từ video trong kênh của bạn
0