Ứng dụng đặt chỗ

Ứng dụng đặt chỗ cung cấp hầu hết tất cả các thông tin cần thiết cho một ứng dụng đặt chỗ bao gồm chi tiết về cá nhân, thông tin cần thiết về dịch vụ,… Mọi thứ đều được thực hiện với sự tỉ mỉ, chi tiết và theo xu hướng mới của thời đại. Hình thành với bộ mã hoá chất lượng và các lớp bảo vệ được tổ chức tốt, được đặt tên và xếp nhóm cẩn thận. Bạn có thể tùy chỉnh mọi yếu tố dù nhiều hay ít theo ý muốn một cách dễ dàng như thay đổi nội dung, màu sắc, đồ họa hay chỗ đặt hình ảnh,…

0