Quảng cáo dạng âm thanh (Audio)

Hãy mở rộng phạm vi tiếp cận của chiến dịch bằng cách thiết kế Quảng cáo dạng âm thanh (Audio) cho đài phát thanh kỹ thuật số bạn nhé. Để đảm bảo rằng quảng cáo này đạt cấp cao, bạn có thể chạy thêm các Chương trình đảm bảo, đấu giá riêng hay thậm chí là thoả thuận ưu đãi ưu tiên với các nhà xuất bản như SoundCloud, Spotify và Google Play Music. Bạn cũng có thể thêm chi tiết đơn hàng về bản âm thanh đó vào bất kỳ lệnh chèn nào để mở việc mua bán dễ dàng hơn.

Chất liệu quảng cáo 

Tập tin âm thanh MP3

0