Quản lý phân loại

Việc gộp các sản phẩm liên quan với nhau thành một nhóm là một phương pháp giúp thu hút người tiêu dùng tìm kiếm và mua thêm các sản phẩm cùng hoặc khác danh mục với nhau. 

Chúng tôi là một trong số ít các nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường cung cấp khả năng gom nhóm các sản phẩm cho các thương hiệu để kích thích và thúc đẩy việc bán hàng nhanh chóng và tiện lợi hơn. Hãy để khách hàng của bạn mua nhiều sản phẩm yêu thích của họ bằng cách sắp xếp chúng lại với nhau một cách chiến lược để kinh doanh hiệu quả hơn và tối đa giá trị trung bình của mỗi đơn hàng (AOV-Average Order value) .

Đối với các thương hiệu lớn có nhiều dòng sản phẩm khác nhau với các loại khác nhau thì đây là một cách hiệu quả để tận dụng các danh mục sản phẩm khác nhau để bán chéo nhằm tối đa hoá lợi nhuận của nhà bán hàng/doanh nghiệp.

0