Quảng cáo cài đặt ứng dụng mobile

Quảng cáo cài đặt ứng dụng mobile giúp bạn dễ dàng tạo banner cho phiên bản điện thoại di động hoặc quảng cáo xen kẽ để thu hút sự tải xuống từ Google Play Store hoặc Apple App Store bằng hình ảnh và chi tiết về ứng dụng của bạn. 

Chỉ cần chọn ứng dụng để quảng cáo, thêm tiêu đề và mô tả. Sau đó quảng cáo của bạn đã sẵn sàng để được trình chiếu.

Thiết bị hiển thị 

 • Máy tính bảng
 • Di động
 • Máy tính để bàn

Thiết lập quảng cáo

 • Mẫu quảng cáo

Chất liệu quảng cáo 

 • Ứng dụng di động được cài đặt trong Google Play Store hoặc Apple App Store
 • Văn bản quảng cáo

Đặc trưng cơ bản

 • Bộ sưu tập hình ảnh chụp màn hình ứng dụng
 • Xếp hạng ứng dụng
 • Xây dựng nhanh
 • Ứng dụng di động, web di động
 • 320×50, xen kẽ
0