Làm thế nào để thêm và xóa danh mục sản phẩm trong Prime POS? - Prime Commerce

Cách để thêm danh mục sản phẩm trong Prime POS

Có 2 cách để tạo nhóm/ danh mục sản phẩm trong Prime POS (áp dụng cho cả 2 phiên bản)

Cách 1: Thêm nhóm sản phẩm trong Prime POS

Để thêm nhóm/ danh mục sản phẩm trong Prime POS, thực hiện các thao tác sau: (tham khảo hình bên dưới)

Bước 1.
Tại giao diện Trang chủ của hệ thống Prime POS, ở cột danh sách các danh mục ở bên trái màn hình, chọn Nhóm sản phẩm

Bước 2.
Sau khi chọn Nhóm sản phẩm, phần bên phải màn hình sẽ hiển thị giao diện của danh mục Nhóm sản phẩm, tại đây, chọn nút Thêm nhóm sản phẩm.

Bước 3.
Sau khi chọn nút Thêm nhóm sản phẩm, màn hình sẽ hiển thị một khung để người dùng thông tin cần thiết cho nhóm sản phẩm như: Nhập Tên nhóm sản phẩmGhi chú cho nhóm sản phẩm.

Bước 4:
Sau khi hoàn tất điền đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng có thể:
– Chọn Lưu để Lưu thông tin vào hệ thống
– Chọn Lưu và thêm mới để lưu thông tin và tiếp tục thêm mới
– Chọn Thoát để hủy bỏ thao tác

Giao diện của danh mục nhóm sản phẩm

Cách 2: Thêm nhóm sản phẩm từ Excel trong Prime POS:

Để thêm nhóm/ danh mục sản phẩm bằng file Excel trong Prime POS, thực hiện các thao tác sau: (tham khảo hình bên dưới)

Bước 1.
Tại giao diện Trang chủ của hệ thống Prime POS, ở cột danh sách các danh mục ở bên trái màn hình, chọn Nhóm sản phẩm

Bước 2.
Sau khi chọn Nhóm sản phẩm, phần bên phải màn hình sẽ hiển thị giao diện của danh mục Nhóm sản phẩm, tại đây, chọn nút Thêm từ Excel

Bước 3.
Sau khi chọn nút Thêm từ Excel, màn hình sẽ hiển thị một khung để tải file Excel lên hệ thống.
Người dùng chọn nút Tải file mẫu về để tham khảo bản Excel mẫu của hệ thống và điều chỉnh file Excel cá nhân theo format của bản mẫu.
Sau cùng, người dùng chọn nút Upload file để tải file Excel từ thiết bị lên hệ thống.

Bước 4.
Sau khi hoàn tất chọn và tải file Excel lên hệ thống, chọn Nhập để hoàn tất quá trình, chọn Đóng để hủy thao tác.

Giao diện của danh mục nhóm sản phẩm

Xóa danh mục/ nhóm sản phẩm trong Prime POS

Để xóa nhóm/ danh mục sản phẩm trong Prime POS, thực hiện các thao tác sau: (tham khảo hình bên dưới)

Bước 1.
Tại giao diện Trang chủ của hệ thống Prime POS, ở cột danh sách các danh mục ở bên trái màn hình, chọn Nhóm sản phẩm

Bước 2.
Sau khi chọn Nhóm sản phẩm, phần bên phải màn hình sẽ hiển thị giao diện của danh mục Nhóm sản phẩm, tại đây, chọn các sản phẩm muốn xóa khỏi danh sách

Bước 3.
Sau khi chọn xong những sản phẩm cần xóa, chọn nút Xóa nhiều.

Giao diện của danh mục nhóm sản phẩm

Bước 4.
Sau khi chọn Xóa nhiều, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ xác nhận, chọn Đồng ý để xóa nhóm sản phẩm, chọn Đóng để hủy bỏ thao tác. (tham khảo hình bên dưới)

Ngoài ra, người dùng cũng có thể nhấn chọn cụ thể vào một nhóm sản phẩm bất kỳ và nhấn nút Xóa để xóa riêng nhóm sản phẩm đó khỏi hệ thống Prime POS.

Cửa sổ xác nhận xóa nhóm sản phẩm

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0