Làm thế nào để thêm và điều chỉnh thông tin thương hiệu trên website trong Prime Web? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm và điều chỉnh thông tin thương hiệu trên website trong Prime Web?

Cách thêm thương hiệu mới cho website trong Prime Web

Để thêm thương hiệu mới vào website trong hệ thống Prime Web, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của hệ thống Prime Web, ở cột danh mục bên trái, chọn danh mục Product -> Brand

Bước 2:
Sau khi chọn mục Brand, màn hình sẽ hiển thị danh sách các thương hiệu hiện có trong hệ thống. Tại đây, người dùng nhấn chọn nút Add Brand để bắt đầu thêm thương hiệu mới.

Ngoài ra tại mục danh sách thương hiệu, người dùng cũng có thể:
- Nhập các thông tin như: ID, tên thương hiệu vào thanh công cụ tìm kiếm, sau đó chọn nút Search để tìm kiếm.
- Điều chỉnh trạng thái của thương hiệu (hiển thị hoặc không hiển thị).
- Xóa thương hiệu

Giao diện chính của mục Brand trong Prime Web

Bước 3:
Sau khi chọn nút Add brand, màn hình sẽ hiển thị mục thông tin chi tiết của thương hiệu, tại đây, người dùng có thể nhập các thông tin bao gồm:
- Tên thương hiệu
- Mô tả chi tiết cho thương hiệu
- Hình ảnh đại diện của thương hiệu

Bước 4:
Sau khi hoàn tất nhập các thông tin trên, người dùng có thể:
- Chọn nút Save để hoàn tất thao tác thêm thương hiệu mới vào website trên Prime Web.
- Chọn nút Cancel để hủy bỏ thao tác.

Mục thông tin chi tiết của thương hiệu trong Prime Web

Cách điều chỉnh thông tin thương hiệu trên website trong Prime Web

Bước 1:
Tại giao diện chính của hệ thống Prime Web, ở cột danh mục bên trái, chọn danh mục Product -> Brand.

Bước 2:
Sau khi chọn mục Brand, màn hình sẽ hiển thị danh sách các thương hiệu hiện có trong hệ thống. Tại đây, người dùng nhấn chọn vào tên thương hiệu muốn chỉnh sửa.

Giao diện chính của mục Brand trong Prime Web

Bước 3:
Lúc này, màn hình sẽ hiển thị khung chỉnh sửa thông tin thương hiệu, người dùng có thể sửa các thông tin:
- Tên thương hiệu
- Mô tả chi tiết cho thương hiệu
- Hình ảnh đại diện của thương hiệu

Bước 4:
Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, người dùng nhấn chọn nút Save để lưu thông tin chỉnh sửa, nhấn nút Cancel để hủy bỏ chỉnh sửa.

Khung chỉnh sửa thông tin thương hiệu trong Prime Web

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0