Làm thế nào để thêm sản phẩm/ xóa/ xem chi tiết mục SKU trong Prime Distribution? - Prime Commerce

Làm thế nào để thêm sản phẩm/ xóa/ xem chi tiết mục SKU trong Prime Distribution?

Cách thêm sản phẩm vào SKU trong Prime Distribution

Để thêm sản phẩm vào SKU trong hệ thống Prime Distribution, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của danh mục SKU Center, người dùng chọn vào nút Thao tác ở bên phải màn hình. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị các thao tác: Thêm sản phẩm, Xem chi tiết, Xóa. Người dùng nhấn chọn vào mục Thêm sản phẩm.

Nút thao tác trong giao diện chính của danh mục SKU Center trong Prime Distribution

Bước 2:
Ngay sau khi chọn Thêm sản phẩm, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ thông tin để người dùng nhập thông tin cần thiết cho sản phẩm muốn thêm vào SKU. Nhập tên sản phẩm muốn thêm vào SKU tại đây. (Xem hình minh họa bên dưới)

Bước 3:
Sau khi nhập tên sản phẩm, người dùng có thể:
- Chọn Thêm sản phẩm để hoàn tất quá trình thêm sản phẩm vào SKU trong Prime Distribution
- Chọn Cancel để hủy bỏ thao tác.

Cửa sổ thông tin sản phẩm để thêm vào SKU trong Prime Distribution

Cách xem/ sửa chi tiết thông tin SKU trong Prime Distribution

Bước 1:
Tại giao diện chính của danh mục SKU Center, người dùng chọn vào nút Thao tác ở bên phải màn hình. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị các thao tác: Thêm sản phẩm, Xem chi tiết, Xóa. Người dùng nhấn chọn vào mục Xem chi tiết.

Nút thao tác trong giao diện chính của danh mục SKU Center trong Prime Distribution


Bước 2:
Sau khi chọn Xem chi tiết, hệ thống sẽ đưa người dùng sang giao diện hiển thị chi tiết mọi thông tin về SKU (tham khảo hình bên dưới), bao gồm:
1. Mô tả SKU (người dùng cũng có thể chỉnh sửa mô tả SKU tại đây)
2. Khoảng thời gian được dùng để lọc các thông tin bên dưới
3. Doanh thu bán hàng trong khoảng thời gian đã lọc
4. Đơn hàng bị hoàn trả trong khoảng thời gian đã lọc
5. Tất cả đơn hàng cùng mã SKU trong khoảng thời gian đã lọc
6. Tất cả đơn hàng trong ngày
7. Tổng doanh thu theo biểu đồ
8. Danh sách sản phẩm của mã SKU (tại đây có các phím tắt giúp người dùng thực hiện các thao tác: Cập nhật hình ảnh, thêm sản phẩm, điều chỉnh thông tin hiển thị trong danh sách sản phẩm)

Giao diện hiển thị chi tiết thông tin về SKU trong Prime Distribution

Cách xóa SKU trong Prime Distribution

Bước 1:
Tại giao diện chính của danh mục SKU Center, người dùng chọn vào nút Thao tác ở bên phải màn hình. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị các thao tác: Thêm sản phẩm, Xem chi tiết, Xóa. Người dùng nhấn chọn vào mục Xóa.

Nút thao tác trong giao diện chính của danh mục SKU Center trong Prime Distribution

Bước 2:
Sau khi chọn mục Xóa, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ yêu cầu xác nhận thao tác. Tại đây người dùng có thể:
Chọn nút Xóa để hoàn tất thao tác xóa SKU trong hệ thống Prime Distribution.
Chọn nút Hủy để hủy bỏ thao tác.

Cửa sổ yêu cầu xác nhận thao tác Xóa SKU trong Prime Distribution

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0