Làm thế nào để tải hình ảnh mới lên website trong hệ thống Prime Web? - Prime Commerce

Làm thế nào để tải hình ảnh mới lên website trong hệ thống Prime Web?

Cách tải hình ảnh mới lên website trong hệ thống Prime Web

Để tải hình ảnh mới vào website trong hệ thống Prime Web, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của hệ thống Prime Web, ở cột danh mục bên trái, chọn danh mục Image -> Image.

Bước 2:
Sau khi chọn mục Image, màn hình sẽ hiển thị danh sách các hình ảnh hiện có trong hệ thống. Tại đây, người dùng nhấn chọn nút Add Image để bắt đầu tải hình ảnh mới.

Ngoài ra tại mục danh sách hình ảnh, người dùng cũng có thể:
- Điều chỉnh trạng thái của hình ảnh (hiển thị hoặc không hiển thị).
- Xóa hình ảnh

Giao diện chính của mục Image trong Prime Web

Bước 3:
Sau khi chọn nút Add Image, màn hình sẽ hiển thị mục thông tin chi tiết của hình ảnh, tại đây, người dùng có thể nhập các thông tin bao gồm:
- Tên của ảnh
- Mô tả hình ảnh
- Nút Upload Image để chọn và tải hình ảnh lên
- Liên kết đến danh mục mong muốn.

Bước 4:
Sau khi hoàn tất nhập các thông tin trên, người dùng có thể:
- Chọn nút Save để hoàn tất thao tác thêm hình ảnh mới vào website trên Prime Web.
- Chọn nút Cancel để hủy bỏ thao tác.

Mục thông tin chi tiết của hình ảnh trong Prime Web

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0