Làm thế nào để lọc/ xem danh sách phiếu chuyển hàng trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để lọc/ xem danh sách phiếu chuyển hàng trong Prime POS?

Cách lọc/ xem danh sách phiếu chuyển hàng trong Prime POS

LƯU Ý: Danh mục Chuyển hàng chỉ hiển thị khi người dùng có 2 chi nhánh trở lên trong hệ thống Prime POS.

Để lọc/ xem danh sách chuyển hàng trong Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):
Bước 1: Tại giao diện trang chủ của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn mục Quản lý kho hàng - Chuyển hàng

Bước 2: Kiểm tra chi nhánh đang sử dụng

Bước 3: Để tìm kiếm phiếu chuyển hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn, người dùng có thể sử dụng bộ lọc của hệ thống, tại đây người dùng có thể tùy chọn nhập các thông tin cần thiết:
- Toàn thời gian: Lựa chọn thời gian xem phiếu trong một khoảng thời gian nhất định: Hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước...
- Lựa chọn thời gian: Lựa chọn thời gian theo ngày tháng cụ thể, ví dụ: Từ 25-06-2020 đến 14-07-2020.
- Mã phiếu: Nhập mã phiếu chuyển hàng
- Chi nhánh chuyển: Chọn chi nhánh chuyển hàng
- Chi nhánh nhập: Chọn chi nhánh nhận hàng được chuyển
- Tình trạng: Chọn tình trạng phiếu chuyển hàng: Đã nhận, Lưu tạm, Đang chuyển, Đã xóa, Tất cả
Sau khi hoàn tất quá trình lọc thông tin, chọn nút Tìm kiếm

Bước 4: Xem danh sách phiếu chuyển hàng tại mục danh sách, bao gồm các thông tin: Mã phiếu chuyển hàng, thời gian tạo phiếu, nhân viên phụ trách, Chi nhánh chuyển, chi nhánh nhận, tổng số sản phẩm được chuyển, tình trạng của phiếu.
- Người dùng cũng có thể xuất danh sách phiếu chuyển hàng dưới định dạng Excel và tải về thiết bị bằng cách chọn nút Xuất file Excel.

Giao diện danh mục Quản lý kho hàng - chuyển hàng trong Prime POS

Thông tin mở rộng: Người dùng có thể tùy chỉnh thông tin sử dụng cho bộ lọc của hệ thống bằng cách chọn vào nút số 1 (tham khảo hình bên dưới).

Nút tùy chỉnh thông tin bộ lọc trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0