Làm thế nào để lọc/xem danh sách hóa đơn nhập hàng trong Prime POS? - Prime Commerce

Làm thế nào để lọc/xem danh sách hóa đơn nhập hàng trong Prime POS?

Cách lọc/ xem danh sách hóa đơn nhập hàng trong Prime POS

Để lọc/ xem danh sách hóa đơn nhập hàng trong Prime POS, thực hiện các bước sau (tham khảo hình bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện trang chủ của Prime POS, ở cột danh mục bên trái màn hình, chọn mục Quản lý kho hàng - Nhập hàng .

Bước 2:
Để tìm kiếm hóa đơn nhập hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn, người dùng có thể sử dụng bộ lọc của hệ thống, tại đây người dùng có thể tùy chọn nhập các thông tin cần thiết:
- Toàn thời gian: Lựa chọn thời gian xem hóa đơn trong một khoảng thời gian nhất định: Hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước...
- Lựa chọn thời gian: Lựa chọn thời gian theo ngày tháng cụ thể, ví dụ: Từ 25-06-2020 đến 14-07-2020.
- Mã phiếu: Nhập mã phiếu nhập hàng
- Nhà cung cấp: Nhập tên nhà cung cấp hoặc số điện thoại của nhà cung cấp
- Nhân viên: Chọn nhân viên phụ trách phiếu nhập hàng
- Tình trạng: Chọn tình trạng đơn hàng: Hoàn thành, Phiếu tạm, Đã xóa, Tất cả.
Sau khi hoàn tất quá trình lọc thông tin, chọn nút Tìm kiếm

Bước 3:
Xem danh sách hóa đơn nhập hàng tại mục danh sách, bao gồm các thông tin: Mã phiếu nhập hàng, thời gian tạo hóa đơn, nhân viên phụ trách, nhà cung cấp sản phẩm, số lượng sản phẩm, tổng tiền hóa đơn, tình trạng của hóa đơn.
Người dùng cũng có thể xuất danh sách hóa đơn dưới định dạng Excel và tải về thiết bị bằng cách chọn nút Xuất file Excel.

Giao diện mục Quản lý kho hàng - Nhập hàng trong Prime POS

Thông tin mở rộng: Người dùng có thể tùy chỉnh thông tin sử dụng cho bộ lọc của hệ thống bằng cách chọn vào nút số 1 (tham khảo hình bên dưới).

Nút tùy chỉnh thông tin bộ lọc trong Prime POS

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0