Làm thế nào để chỉnh sửa trang con của website trong hệ thống Prime Web? - Prime Commerce

Làm thế nào để chỉnh sửa trang con của website trong hệ thống Prime Web?

Cách chỉnh sửa trang con của website trong hệ thống Prime Web

Để chỉnh sửa nội dung trang con của website được tạo bởi hệ thống, thực hiện các bước sau (tham khảo hình minh họa bên dưới):

Bước 1:
Tại giao diện chính của quản lý trang web, ở cột danh mục nằm bên trái màn hình, chọn danh mục Website -> Page.

Bước 2:
Sau khi chọn danh mục Page, màn hình sẽ hiển thị giao diện chính của mục này. Tại đây, người dùng nhấn chọn vào tên trang để bắt đầu chỉnh sửa thông tin trang.

Giao diện chính của mục Page trong Prime Web

Bước 3:
Sau khi nhấn chọn tên trang, màn hình sẽ hiển thị khung thông tin chi tiết của trang con, người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin này, bao gồm:
- Tên trang
- Nội dung của trang
- Hình ảnh của trang
- Liên kết trang
- Mô tả trang
- Từ khóa ưu tiên: nhập SEO tags để hỗ trợ SEO tốt hơn

Bước 4:
Sau khi hoàn tất điều chỉnh thông tin, người dùng chọn nút Save để hoàn tất thao tác chỉnh sửa thông tin trang con của website trong Prime Web. Chọn nút Cancel để hủy bỏ thao tác

Khung thông tin trang con của website trong Prime Web

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0